Světy outsiderů – výstava fotografií Pavla Konečného

Obrazové poselství z návštěv originálních zahrad, dvorů a podivuhodných obydlí marginálních tvůrců, zrcadlících věrně jejich pohnuté osudy, živé vzpomínky, představy, sny a touhy, vtělené do přesvědčivě autentických, svérázných, výtvarně pojednaných prostředí a děl, označovaných někdy jako periferie architektury, sochařství či malířství, pojednaných však s neobvykle silným nábojem čisté poezie a původnosti.

Fotografie Pavla Konečného, českého sběratele art brut, se snaží zdokumentovat jedinečnost a originalitu, nepředstíranou radost z tvorby neškolených italských umělců – outsiderů, s nimiž se na svých cestách v letech 2011 až 2015 měl příležitost setkat. Doufá, že tak přispěje k zaostření pozornosti veřejnosti na tyto dochované, ale někdy bohužel i navždy mizející doklady lidských tvůrčích schopností, fantazie a křehkých snů.

Mgr. PAVEL KONEČNÝ

Narozen 1. 7. 1949 v Holici u Olomouce. Po maturitě na SVVŠ studoval na Univerzitě Palackého v Olomouci. Nejdříve ukončil tři semestry oboru historie – čeština na pedagogické fakultě UP a potom přešel na filozofickou fakultu, kde začal studovat obor čeština – uměnověda, který ukončil pod názvem výchova a vzdělávání dospělých v roce 1974.

V období 1975 až 1991 působil jako vedoucí a dramaturg olomouckého Divadla hudby. V roce 1991 nastoupil do zaměstnání v Památkovém ústavu v Olomouci do funkce vedoucího oddělení evidence, dokumentace a informatiky, kde se odborně věnoval zpracování a vydávání seznamů nemovitých kulturních památek a zajišťoval soustavnou dokumentaci církevního mobiliáře v rámci integrovaného systému ochrany movitého kulturního dědictví.

Od roku 2003 vykonával funkci odborného náměstka územního odborného pracoviště NPÚ v Olomouci. V lednu 2005 se stal ředitelem územního odborného pracoviště NPÚ v Olomouci a v této funkci působil do 31. 12. 2010. Nyní je v důchodu.

O výtvarné projevy neprofesionálních tvůrců se zajímá od roku 1972. Publikuje v regionálním tisku i v časopisech Art Antique, A2, Ateliér, Osservatorio Outsider Art, Raw Vision aj. Vydává vlastním nákladem edici Marginálie a organizuje filmovou přehlídku Art brut film Olomouc. Je členem pražského sdružení ABCD a evropské asociace outsider art – EOA.

Vlastní sbírku českých, slovenských, polských a italských autorů lidového, naivního a art brut umění v počtu asi 500 ks exemplářů. Sbírka byla již desetkrát vystavena v České republice a na Slovensku a je prezentována na stránkách www.outsiderartcz.eu

Adresa: Pavel Konečný, Fragnerova 20, 77900 Olomouc
Mobil: +420 602 771 297
Mail: konecny.p@raz-dva.cz

Text: Mgr. Pavel Konečný

Výstavu v prostorách knihovny můžete navštívit do 21. 12. 2018.