Světla a stíny svaté hory Athoské, aktualizace - fotogalerie z přednášky

Událost se konala 21.1.2020 16:30 - 18:00 ve velkém sále.

Přednáška představí historii autonomní mnišské republiky známé v pravoslavném světě jako Svatá Hora a rozkládající se na východním ze tří výběžků poloostrova Chalkidiki – Athosu. Hlavní část přednášky, doplněná četným obrazovým materiálem, pohlédne očima soudobého poutníka po svatých místech athonských do současnosti této poslední výspy byzantské civilizace v Evropě, do jejího mnišského života i do výzev modernity, jež ohrožuje nejen tuto starou tradici, ale také životní prostředí v tomto zachovalém koutě egejského přímoří.

Doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D., historik a slavista, působí od roku 2003 v Semináři balkanistiky Ústavu slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Ve svém životě byl také novinářem, sedm let strávil na Filologické fakultě v Bělehradu jako lektor češtiny. Zabývá se dějinami balkánských národů, zejména v 19. a 20. století, o nichž publikoval celou řadu článků a studií. Výsledkem jeho dlouhodobého zájmu o kosovskou otázku je kniha Jugoslávie – Srbsko – Kosovo. Kosovská otázka v 19. století (Brno 2011). Ve svých pracích se ale snaží také objasňovat historii kolonizačních procesů v jihovýchodní části habsburské monarchie v 18. a 19. století a z nich vyplývajících menšinových otázek. Pokud jde o Balkán, nevyhýbá se ani aktuální publicistice. Druhá část jeho vědeckého zájmu je bytostně spjata s regionálními dějinami Moravy, kde je autorem nebo spoluautorem dvanácti knih o dějinách obcí zejména na Brněnsku a Moravském Slovácku. K jeho koníčkům patří výzkum pasteveckého života v Karpatech, zkoumání mizejícího světa kopaničářského osídlení a také historického vývoje agrární krajiny.

 

 

 

 

Fotogalerie


Světla a stíny svaté hory Athoské