Studenti VU3V oslavovali

V úterý 14. září 2021 se v sále Knihovny Karla Dvořáčka konal slavnostní Závěrečný seminář Virtuální univerzity 3. věku. Studentky se sešly po dlouhé době, protože poslední dva semestry probíhaly pouze distanční formou - všichni, včetně jednoho seniora, studovali samostatně u svých domácích počítačů.

Za účasti ředitele knihovny Mgr. Pavla Klvače a zástupkyně ředitele paní Jaroslavy Barové předal místostarosta města Vyškova pan Josef Kachlík přítomným seniorkám Pamětní listy a třem studentkám také Osvědčení o absolutoriu, protože absolvovaly šest semestrů.

Malou slavnost zpestřily hudbou studentky ZUŠ Silvie Kupčíková a Monika Žujová, pod vedením svého pedagoga Mgr. Dalimila Ševčíka.

Chcete také studovat? Další semestr VU3V zahajujeme ve středu 29. září 2021. Všechny informace najdete v tomto článku.