Statistické údaje za rok 2023

počet knihovních jednotek: 134 972
počet periodik: 110
počet zvukových nosičů (CD): 4 938
počet čtenářů: 4 160
počet čtenářů do 15-ti let: 1 021
počet návštěvníků: 99 552
počet návštěvníků akcí: 14 780
počet návštěvníků internetu: 20 066
počet virtuálních návštěvníků webu: 35 088
počet akcí: 527
počet výpůjček: 137 742
přírůstek knihovních jednotek: 5 418