Statistické údaje za rok 2017

počet knihovních jednotek: 136 238
počet periodik: 176
počet zvukových nosičů (CD): 5 485
počet čtenářů: 4 809
počet čtenářů do 15-ti let: 900
počet návštěvníků: 70 975
počet návštěvníků akcí: 13 419
počet návštěvníků internetu: 4 322
počet virtuálních návštěvníků webu: 58 300
počet akcí: 395
počet výpůjček: 193 461
přírůstek knihovních jednotek: 5 447