Statistické údaje za rok 2019

počet knihovních jednotek: 135 994
počet periodik: 170
počet zvukových nosičů (CD): 5 516
počet čtenářů: 4 725
počet čtenářů do 15-ti let: 1027
počet návštěvníků: 91 820
počet návštěvníků akcí: 14 595
počet návštěvníků internetu: 3 468
počet virtuálních návštěvníků webu: 60 769
počet akcí: 478
počet výpůjček: 178 334
přírůstek knihovních jednotek: 4 848