Statistické údaje za rok 2022

počet knihovních jednotek: 134 335
počet periodik: 127
počet zvukových nosičů (CD): 5 218
počet čtenářů: 4 485
počet čtenářů do 15-ti let: 1 038
počet návštěvníků: 81 163
počet návštěvníků akcí: 15 357
počet návštěvníků internetu: 2 069
počet virtuálních návštěvníků webu: 33 246
počet akcí: 554
počet výpůjček: 142 226
přírůstek knihovních jednotek: 5 386