Statistické údaje za rok 2020

počet knihovních jednotek: 135 251
počet periodik: 158
počet zvukových nosičů (CD): 5 542
počet čtenářů: 4 172
počet čtenářů do 15-ti let: 832
počet návštěvníků: 51 181
počet návštěvníků akcí: 5 868
počet návštěvníků internetu: 4 225
počet virtuálních návštěvníků webu: 58 874
počet akcí: 220
počet výpůjček: 128 236
přírůstek knihovních jednotek: 5 780