Statistické údaje za rok 2018

počet knihovních jednotek: 137 281
počet periodik: 172
počet zvukových nosičů (CD): 5 569
počet čtenářů: 4 978
počet čtenářů do 15-ti let: 998
počet návštěvníků: 89 950
počet návštěvníků akcí: 13 931
počet návštěvníků internetu: 3 457
počet virtuálních návštěvníků webu: 55 919
počet akcí: 446
počet výpůjček: 184 636
přírůstek knihovních jednotek: 4 251