Spřízněni volbou

Posláním výstavy je doložit, s jakým zájmem se téma Podkarpatské Rusi setkávalo u českých umělců i vědců, jak inspirativním pro ně tento region byl a dosud je, a to bez ohledu na měnící se politickou či geografickou situaci. Výstavu, která je příspěvkem ke 100. výročí vzniku Československa, připravily Národní knihovna ČR - Slovanská knihovna a Společnost přátel Podkarpatské Rusi. Výstava představuje též ukázky české odborné literatury a beletrie inspirované někdejší Podkarpatskou Rusí a životem tamních obyvatel.

Fotografie: https://www.nkp.cz/