Slavnostní Závěrečný seminář virtuální Univerzity 3. věku

s250_virtuntretihoveku_500Ve čtvrtek 29. května 2014 se v Knihovně Karla Dvořáčka, v sídle konzultačního střediska pro Vyškov a okolí, konal slavnostní Závěrečný seminář virtuální Univerzity 3. věku, kterou pro studenty v celé České republice organizuje Česká zemědělská univerzita v Praze.

Zúčastnilo se ho 105 studentů VU3V z devíti KS (Břeclav, Charváty, Kojetín, Loučná, Modřice, Ostrava-Výškovice, Spytihněv, Tišnov a Vyškov).

Seminář vedla manažerka VU3V Ing.Klára Nehodová. Jako hosté vystoupili:

  • Dr. Vladislav Raška, ředitel knihovny
  • Karel Jurka, místostarosta města Vyškova
  • Mgr. Petr Bařinka, referent pro památkovou péči MěÚ Vyškov
  • Doc. Ing. Jiří Viewegh, CSc., emeritní proděkan Fakulty lesnické a dřevařské při České zemědělské univerzitě v Praze, lektor kurzu „Lesnictví“

Mgr. Petr Bařinka seznámil přítomné s historií města Vyškova a regionu.  Dr. Raška poukázal na kulturní život města v 19. století a na vznik knihovny. Doc. Viewegh přednesl přednášku o celkovém vývoji klimatu od doby ledové po dnešek.

Ve druhé části programu vystoupili, pod vedením paní učitelky Libuše Kupkové, žáci vyškovské Základní umělecké školy. Jejich krátké intermezzo bylo všemi posluchači přijato s nadšením.

Seminář zakončilo předávání Pamětních listů vedoucím jednotlivých KS a drobných odměn přítomné nejstarší účastnici a nejstaršímu účastníkovi. Mezi oceněnými byla také vyškovská studentka paní Helena Havránková, která si odnesla ocenění za nejlepší esej k přednášenému tématu Evropské kulturní hodnoty.

Po obědě a prohlídce knihovny měli účastníci možnost prohlédnout si Hanácký statek v ZOO parku Vyškov a program byl ukončen exkurzí ve vyškovském pivovaře. Děkujeme vedení těchto dvou organizací, že umožnili účastníkům semináře z celé Moravy exkurzi ve svých zařízeních zdarma.

Blahopřejeme všem studentům-seniorům ke zdárnému ukončení tohoto semestru a přejeme jim mnoho úspěchů v dalším studiu.

Zveme také obyvatele Vyškova a okolí do dalšího semestru VU3V, který zahájíme v září. Bližší informace již nyní na e-mailu adlerova(zavináč)kkdvyskov.cz nebo od 26. června 2014 na těchto stránkách a ve 2. podlaží knihovny.

Fotogalerie, autorky: Soňa Křetinská, Ludmila Orálková a Zdeňka Adlerová

 

Fotogalerie


VU3V - Závěrečný seminář