Skautů Vyškov plná fůra aneb 100 let Junáka ve Vyškově

Událost se konala 27.5.2019 16:30 - 18:00 ve velkém sále.

Krátce po vzniku republiky dochází ke značnému rozvoji skautského hnutí – samozřejmě hned vznikají i různé organizace, které se liší podle toho, jak jejich vedoucí – nejčastěji učitelé středních škol – jsou ovlivněni americkým či anglickým vzorem. Nejinak tomu bylo i ve Vyškově, kde první oddíl vznikl právě před sto lety.

Ve vedení se postupně objevují vedle učitelů třeba pozdější knihovník, knihař či důstojník československé armády. Bohatá činnost vyškovského střediska je přerušena nejdříve zákazem německých fašistů a následně dvěma zákazy komunistického režimu, neboť junácké myšlenky byly zcela neslučitelné s politikou hnědé či rudé totality.

Zejména nejstarší období nebylo dosud pro nedostatek dokumentů zpracované. Nakonec ani poválečné nebo poslední období, které začalo již před třiceti lety, není dnes příliš známé. Tuto historii úzce spjatou s bohatým spolkovým životem v našem městě, zachycuje nová kniha, jejíž vydání se připravuje.

Bývalí i současní skauti si toto výročí připomenou 18. května, zatímco ostatní zájemci se mohou s dějinami vyškovského Junáka i s novou publikací seznámit na besedě v Knihovně Karla Dvořáčka dne 27. května 2019. Kniha tam bude samozřejmě pro zájemce za příznivou cenu k dispozici.

Text a foto z archivu Dr. Vladislava Rašky

Vyškovští skauti u hrobu Jiřího Wolkera

Vůdce oddílu a pozdější městský knihovník připravuje oběd

Vůdce oddílu a pozdější městský knihovník ve stanu