Sharing club poprvé s knihovnicí

Vyškovský spolek Diogenes zahájil v říjnu 2017 projekt Sharing club, ve kterém se dospělí dobrovolníci věnují žákům v tzv. „čekací“ hodině před odpoledním vyučováním.

První škola, která se do projektu zapojila, je ZŠ Vyškov, Purkyňova 39. Knihovnice byla poprvé „v akci“ ve čtvrtek 2. listopadu 2017. S dětmi hrála společenské hry na podporu koncentrace, krátkodobé paměti, kreativity a logického myšlení.

Všechny hry si mohou zahrát návštěvníci knihovny bez rozdílu věku každou středu ve 13 – 18 hodin v T-klubu knihovny. Čtenáři od 11 let s platnou průkazkou do naší knihovny mohou využívat vše, co T-klub nabízí, každý den ve 13 – 18 hodin.

Video