Šestiúhelníková mozaika z ručně paličkované krajky

Unikátní výstavu Paličkovaná mozaika, spojenou s vernisáží, mohli zhlédnout čtenáři i návštěvníci v pátek 30. září v Knihovně Karla Dvořáčka ve Vyškově.

Iniciátorkou tohoto projektu a kurátorkou výstavy je paní Milena Malinová, lektorka paličkování z Přerova, která toto vzácné umění vyučuje v různých městech střední Moravy.

Původním záměrem bylo vytvoření cvičení pro frekventantky jejích kurzů. Nápad se líbil a rozšířil se do nečekané velikosti díky internetové diskusi Paličkováníčko na www.dama.cz a časopisům Paličkování a Krajka. Zkušenější krajkářky mohly uplatnit již získanou kreativitu, začátečnice zase využít možnosti pracovat s pro ně netradičním materiálem. Všechny však měly společné jedno – a to vytvoření vlastního originálního návrhu. V některých obrazcích jsou použity předlohy jiných autorů – známých českých krajkářů, např. paní Malátové, Špetlové-Máslové, Domanjové, pana Mišíka a dalších. Projekt byl zahájen počátkem roku 2010 a ke kompletaci všech 225 dílů došlo v říjnu téhož roku. Sešly se zde práce od 164 krajkářek nejen z České republiky, šest dílů bylo doručeno ze Slovenska a jeden dokonce až z Nového Zélandu. Nejmladší zúčastněné krajkářce bylo 8 let.

V některých šestiúhelnících byly zakomponovány i práce krajkářek z Vyškovska, které se této činnosti věnují již jedenáctým rokem. Mnohé z nich byly na vernisáži přítomny. Důkazem toho, že i ony jsou zastoupeny různými věkovými kategoriemi, je doyenka jejich kroužku Mgr. Zdeňka Rotreklová.

Více informací o projektu najdete na stránkách Netklub Herdulky.

Touto ojedinělou krajkovou krásou se můžete v knihovně kochat do 4. listopadu 2011.

Text Dagmar Marušincová, foto Zdeňka Adlerová

Fotogalerie


Paličkovaná krajka - vernisáž