Seminář pro knihovníky – seniory ČR

Regionální výbor SKIP Velká Morava a Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově pod záštitou Výkonného výboru SKIP ČR a za finanční podpory Ministerstva kultury ČR pořádají Seminář pro knihovníky – seniory ČR.

Zveme naše kolegyně a kolegy z celé republiky na tradiční setkání knihovníků – seniorů, které se v tomto roce vrací na centrální Moravu. Je to kraj, kdy se vinné révě již přestává dařit a výroba pálenky teprve počíná; leží na rozhraní dvou geologických soustav, které dělí a současně spojuje Vyškovská brána.

Tou během tisíciletí táhly na sever i na jih pradávné kmeny nájezdníků, spřátelených i nepřátelských armád. Rádi bychom vás tudy trochu protáhli, a to po stopách jistého imperátora, jemuž mezitím všichni odpustili, a dnes dokonce s jistou hrdostí ukazují půdu kdysi zbrocenou krví. Ale ještě několik desetiletí předtím tudy projížděl sotva dvanáctiletý Mozart (byla to jeho vůbec první cesta do českých zemí) a jasnozřivě se na chvíli usadil nedaleko našeho komunitního svatostánku – ke knihovnám měl nepochybně dobrý vztah, neboť sem přijel z dnešní Knihovny Jiřího Mahena.

Konečně pan Mahen sem rovněž rád zajížděl – sídlila zde totiž tehdy věhlasná Obzinova tiskárna. Byl zde prostě již kdekdo, jen někteří z vás možná ne. Ale to se dá snadno napravit, o tom všem si pak více povíme nad sklenkou minerálky (třeba), nebo raději… Ale to ponecháme na vás. Takže zbývá jen rychle poslat závaznou přihlášku, neboť bojiště je sice dostatečně široké, nikoli však bezbřehé.

Program:

Úterý 23. 8. 2011
11.00   Prezence, platba vložného, občerstvení…
13.30   Zahájení
14.00   Přijetí u starosty města na radnici
14.30   Procházka historickým centrem města
15.45   Prohlídka expozice A. Musila v Muzeu Vyškovska
16.30   Zámecká zahrada
17.00   Fontána slov: K. Dvořáček (malý literární pořad)
18.15   Kapucínský kostel – výstava
18.30   Večeře (restaurace Kojál – za příznivého počasí na zahrádce)
20.00   Společné posezení v knihovně – Literární Vyškovsko I

Středa 24. 8. 2011
8.00 – 15.00 Zájezd na slavkovské bojiště
8.00     Odjezd od knihovny – Pozořice, Stará pošta
9.00     Žuráň (odtud Napoleon řídil bitvu)
9.30     Mohyla míru – muzeum
10.30   Prohlídky a prezentace MLK Hostěrádky-Rešov
11.45   Slavkov – zámek (knihovna), oběd
14.00   Vyškov, KKD
14.30   Prohlídka knihovny
15.30   Přestávka na kávu
15.45   Představení KKD a regionu
18.00   Večeře (Besední dům)
19.00   Společný večer v knihovně – beseda s básníkem a redaktorem dr. Ivo Odehnalem (čerstvým a jediným českým laureátem srbského Stříbrného žezla)

Čtvrtek 25. 8. 2011
9.00   Seminář Novinky v knihovnictví – Dr. Vít Richter a Mgr. Zlata Houšková (SKIP a NK ČR), Ing. Libuše Nivnická (IFLA)
10.30   Přestávka na kávu
10.45   Literární Vyškovsko II – A. Musil, Obzinova tiskárna aj. – M. Adamcová (KKD)
12.00   KKD pro seniory – Zdeňka Adlerová (KKD)
12.30   Ukončení – oběd
13.30   Možnost individuální návštěvy Dinoparku

Na setkání s vámi se těší Ing. Libuše Nivnická, předsedkyně RV SKIP Velká Morava a dr. Vladislav Raška, ředitel Knihovny Karla Dvořáčka

Přihlášky, dotazy:
raska(zavináč)kkdvyskov.cz
Dr. Vladislav Raška, ředitel
Knihovna Karla Dvořáčka
682 01 Vyškov, Nádražní 4
Tel./fax 517 324 550; 603 323 862

Senioři ve Vyškově – inforamce a přihláška ke stažení v doc.