S námi přijde Zákon!

U příležitosti stého výročí přijetí knihovního zákona vyhlašuje Knihovna Karla Dvořáčka a Klub přátel KKD, spolek soutěžní hru s názvem Pátračka, která je určená registrovaným čtenářům knihovny.

V průběhu Března – měsíce čtenářů se zájemci mohou zábavnou formou seznámit s prostředím knihovny. Hráč musí nejdříve dobře prozkoumat své okolí, najít stopy a indicie a vyřešit série hádanek, aby se dostal do cíle. Nejrychlejší řešitelé v jednotlivých kategoriích se mohou těšit na zajímavé ceny.

Pátračka je soutěžní hra na motivy únikových her, což jsou fyzické dobrodružné hry založené na počítačových hrách. Témata bývají odvozená z různých dobrodružných filmů a videoher, často s použitím lokálních specifik prostoru, kde je hra vytvořena. Vzhledem k narůstajícímu zájmu nacházejí únikové hry své místo i v knihovnách, kde lze zájemce seznámit s chodem a fondem dané knihovny.

Termín konání: 1. - 31. 3. 2019
Časová dotace: 60 minut
Cíl hry:                    
Cílem soutěžní hry Pátračka je zábavnou formou přiblížit prostředí knihoven, jejichž množství je díky zákonu vzniklému právě před sto lety světově unikátní. Hráči nepotřebují žádné zvláštní schopnosti, ani znalosti. Ke zdárnému vyřešení hádanky postačí zapojit jen fantazii, intuici a selský rozum.

Cílová skupina:
Hra je určena všem zájemcům bez rozdílu věku. V závislosti na rozdílných potřebách jednotlivých věkových skupin byla hra rozdělena do 4 kategorií podle věku hráčů:

 1. kategorie stupeň 1. ZŠ – vhodné pro 3. - 5. ročník
 2. kategorie stupeň 2. ZŠ a nižší ročníky gymnázia
 3. kategorie SŠ a vyšší ročníky gymnázia
 4. kategorie dospělí

Pravidla hry:

 1. Hra je určená jednotlivcům z řad registrovaných čtenářů Knihovny Karla Dvořáčka (KKD) a jejích poboček (Rychtářov, Sídliště Víta Nejedlého). Hra je zdarma.
 2. Hra je realizována v prostorách KKD vždy ve všední den v otevírací době jednotlivých oddělení KKD.
 3. Poslední hra začíná 90 minut před koncem provozní doby KKD.
 4. Každý hráč se hry účastní pouze jednou.
 5. Jednotliví hráči si v rámci své kategorie mohou konkrétní termín hry rezervovat u kontaktních pracovníků. Těmi jsou:
  1. kategorie (1. stupeň ZŠ, vhodné pro 3. - 5. ročník): Lenka Němečková, nemeckova@kkdvyskov.cz, tel. 517 324 557.
  2. a 4. kategorie (2. stupeň ZŠ a nižší ročníky víceletého gymnázia, dospělí) Mgr. et Mgr. Ivana Šrámková, sramkova@kkdvyskov.cz, a Petra Mézlová, mezlova@kkdvyskov.cz; tel. 517 324 558
  3. kategorie (SŠ a vyšší ročníky víceletého gymnázia) Mgr. Pavlína Dobyšková, dobyskova@kkdvyskov.cz, tel. 517 324 544
 6. Pokud na jeden čas dorazí více zájemců ze stejné kategorie, budou mezi jednotlivými hráči intervaly o délce 15 minut.
 7. Hrací doba potřebná k vyřešení úkolů trvá 60 minut. 
 8. Hráči v 1. kategorii (1. stupeň ZŠ) mají k vyřešení 5 úkolů, hráči v ostatních kategoriích 6 úkolů v adekvátní náročnosti. Je nutné vyřešit všechny úkoly správně a v co nejrychlejším čase.
 9. Po dobu hry je zakázáno využívat wi-fi, internet či pomoc další osoby, pokud není v úkolu uvedeno jinak.
 10. Každá kategorie hledá v předem určeném prostoru:
  1. kategorie v dětském oddělení a na podestě ve 3. podlaží
  2. kategorie v T-Klubu a na podestě ve 3. podlaží
  3. kategorie ve studovně, v prostoru galerie a čítárny
  4. kategorie ve 2. podlaží (kontaktní místo pracoviště internetu)
 11. Vyhodnocení soutěže proběhne 10. 4. 2019 od 16.30.
 12. Ceny získávají vždy 3 vylosovaní v dané kategorii, tj. celkem 12 oceněných. Ceny pro jednotlivé kategorie jsou následující:
  1. - 3. kategorie knihy
  4. kategorie zájezd na Literární toulky na Slovensko 15. 6. 2019.

Ceny poskytuje Klub přátel Knihovny Karla Dvořáčka, spolek.

Text: Mgr. et Mgr. Ivana Šrámková