S kočárkem do knihovny, březen 2022

Událost se konala 4.3.2022 9:00 - 11:00 v dětském oddělení.

Zveme Vás na další akci v rámci projektu S knížkou do života (Bookstart).

Cílem projektu je:

* Podpořit rozvoj verbálních schopností dětí, jejich imaginace a zlepšit vztah ke knize a čtení u nejmladší generace.
* Dovést rodiče k pochopení významu čtenářských dovedností pro rozvoj dítěte i jeho budoucnost, tj. přesvědčit je, že jednou z nejdůležitějších věcí, jež mohou udělat pro své děti od nejútlejšího věku, je věnovat jim svůj čas a strávit jej společně nad knihou.
* Poradit rodičům, jak správně postupovat (metodickou radou, praktickou pomocí), a nabídnout jim podpůrné služby knihoven, prostor pro sdílení s ostatními rodiči ad.

Rodiny s dětmi do 5 let (včetně) mohou pro své dítě zdarma získat čtenářský průkaz do knihovny a dárek. Více informací na www.sknizkoudozivota.cz nebo adlerova@kkdvyskov.cz.