S gymnazisty po stopách hudebníků a výtvarníků

Ve čtvrtek dopoledne 6. října se vydalo přibližně 40 studentek a studentů kvarty vyškovského gymnázia se svými pedagožkami pod vedením dvou knihovnic na putování městem po stopách hudebníků a výtvarníků spjatých s Vyškovem.

První zastávkou byla u kostela Nanebevzetí Panny Marie a místa, kde stávala tzv. stará škola. Učitelé zdejší školy působili, jak bylo zvykem, v chrámové hudbě a později v budově bývalé školy prožil dětství sbormistr a pedagog Jan Šoupal (1892–1964), jehož busta je umístěna od roku 1978 na protějším Besedním domě, kde vystupoval jako dirigent Volného pěveckého sdružení a Pěveckého sdružení moravských učitelů. Další zastávkou se stalo náměstí ČSLA, kde jsme si připomněli hudební život na zámku, kde se nacházel divadelní sál a kde olomoucký biskup Schrattenbach provozoval v první polovině 18. století opery. Nedaleko zámku stával dům císařského varhaníka a skladatele Alessandra Pogliettiho (zemřel 1683).

Potom naše kroky vedly na Masarykovo náměstí. Jako historickou zajímavost lze označit krátkou zastávku jedenáctiletého skladatele W. A. Mozarta v roce 1767 při cestě z Brna do Olomouce. Pravděpodobně poobědval v zájezdním hostinci U Černého medvěda a čekal na opravu rozbitého kočáru. Dále jsme si ukázali místa, kde se nacházela Obzinova tiskárna. Jméno knihtiskaře a nakladatele Františka Obziny (1871–1927) je spojeno s úsilím o krásnou českou knihu v první polovině 20. století. Ve Vyškově byly tištěny knihy, jejichž grafickou podobu vytvářeli významní výtvarníci: Josef Čapek, František Muzika, V. H. Brunner ad.

Z náměstí jsme se přesunuli do ulice Sušilovy k domu č. 2, v němž se narodila grafička a malířka Helena Bochořáková-Dittrichová (1894–1980) a připomněli její knihu dřevorytů Z mého dětství, kde se formou obrazů (dřevorytů) vrací do doby svého dětství. V téže ulici v č. 8 bydlel malíř a muzejník Svatopluk Souček (1902–1986), autor portrétů významných osobností i mnoha Vyškovanů.

Následně jsme se přiblížili k místu v ulici Dvořákově, kde býval do 50. let 20. století Beyerův dům (u mostu do Albrechtovy ulice), ve kterém bydlel ilustrátor a spisovatel Ondřej Sekora (1899–1967) v době svého studia na vyškovském gymnáziu. Potom jsme zamířili na Dukelskou ulici ke kapli sv. Anny, kde se rozkládalo předměstí Špitálka, většina původní ulice Na Špitálce zmizela při stavbě silničního průtahu v 70. letech 20. století. Právě v této ulici se narodili sbormistr Jan Šoupal a malíř Ferdinand Kotvald (1898–1980), autor zátiší, krajinomaleb. V domku v blízkosti bývalé čistírny v ulici Mlýnská žila rodina Štědroňů, z níž vzešlo mnoho výborných hudebníků. Vycházku jsme zakončili hodině a půl před budovou gymnázia, kde jsme si připomněli osobnost Růženy Vackové (1901–1982), historičky umění, politické vězenkyně, která navštěvovala v letech 1912–1919 zdejší gymnázium.

Text: Mgr. Pavlína Dobyšková
dobyskova@kkdvyskov.cz

Foto: Mgr. et Mgr. Ivana Šrámková
sramkova@kkdvyskov.cz

Fotogalerie


S gymnazisty po stopách hudebníků a výtvarníků