Rumunské Karpaty mezi minulostí a budoucností, výstava - prodlouženo do 30. 4. 2022

Výstava fotografií Pavla Klvače doplněná výstavou knih tematicky nebo autorsky souvisejících s Rumunskem v sále KKD, 1. 3. - 30. 4. 2022.

Lístku majorány, / blízko rajské brány, / po zelené stráni / tři pastýři z kopce / ženou svoje ovce…

Počátek balady Mioriţa (Jehnička), vyjadřující mytopoeticky světonázor rumunských pasteveckých krajů. Pro mnohé z nás tajemných krajin bájí a pohádek. Cesty do těchto končin Východu se tak pro nás vlastně mohou snadno stát útěky před Západem. Útěky k archaičtějším obrazům existence, než na jaké jsme si dávno zvykli u nás doma.

Na pěšinách ke zchátralým útulnám na pomezí lidského světa a horské divočiny zde potkáme ovčáky zadumané v samotě hor, se stády daleko od usedlých jistot, v hlubokém sepětí člověka a otevřené krajiny. Najdeme hřbitovy ukončených vesnických příběhů, zbloudilé kdesi v lesním tichu, v dosahu pohřebních procesí a kostelních zvonů. Na cestách skrze karpatská údolí mineme cikánská koňská spřežení, zajatá do dnešních asfaltových autostrád, jedoucí proti času. Máme možnost obdivovat starobylá řemesla a nakupovat na místních tržištích, kde je k mání vše, co člověk k životu opravdu potřebuje. Můžeme putovat až k malovaným monastýrům, symbolům zbožnosti a klidu, lávkám nad propastí mezi zemí a krajinou nebes.

A tak se sem, podobně jako polský spisovatel Andrzej Stasiuk, vydávám každým rokem znova a znova „hledat ono neustálé ´kdysi´, které je v mých končinách současností, neboť ´zítřek´ zde vlastně nikdy nenastává, jelikož zůstává v dalekých zemích zmámen jejich půvabem, přeplacen a možná prostě unaven. To, co má nastat, sem nikdy nedorazí, neboť je opotřebováno někde cestou a pohasíná jako svit daleké lucerny.“

Pavel Klvač

O autorovi
Pavel Klvač (* 1974) – drnovický rodák a patriot. V roce 1999 založil v Drnovicích spolek Drnka, orientovaný na oživování společenského a kulturního života obce a na ochranu místní přírody a krajiny (www.drnka.org). Vystudoval sociologii na Masarykově univerzitě v Brně. V letech 2001-2014 pracoval jako sociolog na Katedře environmentálních studií Fakulty sociálních studií téže univerzity. Je editorem a spoluautorem několika knih a sborníků: Drnovice – příroda, historie, současnost (2004), Tak bévalo za stara (2005), Kulisy venkovského života (2006), Je to pravda pravdoucí... (2006), Člověk a les (2006), Na tom našem dvoře (2007), Člevěk, krajina, krajinný ráz (2009), Příroda a krajina v okolí Svaté Heleny (2011), Krajina za humny (2012), Krajinou Vyškovska chůzí poutníka (2021) a dalších. Od září 2017 pracuje v Knihovně Karla Dvořáčka ve Vyškově. Kontakt: klvac@kkdvyskov.cz.