Rok 2016 v Knihovně Karla Dvořáčka

„Pište si deník!“ nabádá trenérka paměti Zdeňka Adlerová účastníky Hrátek s pamětí v Knihovně Karla Dvořáčka. Pro ty z vás, kteří se ještě k tomu neodhodlali, a přesto by si chtěli připomenout dění v loňském roce, tu máme „video-vzpomínku“ na rok 2016 v KKD.

Aktuální dění v naší knihovně můžete sledovat osobně (nejlépe!) nebo na sociálních sítích: Facebook, Twitter, Youtube, Instagram.