Regionální literatura

Pokud máte zájem o historii obce či města, kde žijete nebo byste se chtěli dozvědět něco o kulturních, přírodních památkách nebo místních pověstech, seznámit se s významnými osobnostmi z našeho regionu, přečíst si dílo autora, pocházejícího z Vaší obce a města, můžete navštívit  referenční oddělení, kde se nachází fond regionální literatury (asi 2 000  svazků) a tisku ( Vyškovské noviny od roku 1990, Vyškovský zpravodaj od roku 1972 a další zpravodaje z měst a obcí regionu)

Hledat  tyto informace můžete nejen při osobní návštěvě, ale i v našem online katalogu za pomoci rozšířeného vyhledávání, v databázích autorit KKD a osobností regionu vytvářených pracovníky knihovny.