Ptejte se knihovny

Služba Ptejte se knihovny má v oblasti virtuálních referenčních služeb poskytovaných v České republice již nezastupitelné místo. Uživatelé ji využívají pro soukromé, pracovní, studijní i odborné aktivity.

Ptejte se knihovny je virtuální kooperační referenční služba českých knihoven určená nejširší veřejnosti. Poprvé ji mohli zájemci využít v roce 2002, od roku 2004 funguje na internetové strán­ce s vlastní doménou www.ptejteseknihovny.cz. Na těchto stránkách může uživatel položit dotaz prostřednictvím webového formuláře, procházet archiv dotazů a odpovědí a získat informace o novinkách a aktualitách. V současné době je do služby aktivně zapojeno 68 knihoven, které zodpovídají dotazy a budují archiv odpovědí, a více než 100 knihoven, jež službu propagují umístěním loga na svých webových stránkách. (Včetně KKD Vyškov – logo umístěno v patičce www.kkdvyskov.cz).

V roce 2010 rozšířily řady aktivních knihoven zajímavé, oborově profilované knihovny, mimo jiné Archeologický ústav AV ČR, Matematicko-fyzikální fakulta UK, Bankovní institut – vysoká škola. Vedle oborových knihoven roste i počet aktivně zapojených městských a krajských knihoven.

Služba si nachází stále více příznivců, což dokazují každoročně rostoucí statistické údaje. V roce 2010 se staly stránky Ptejte se knihovny nejnavštěvovanější doménou Národní knihov­ny České republiky a předběhly tak i tradičně první domovskou stránku knihovny (www.nkp.cz). Na stránky zavítal téměř milion návštěvníků.

Aktivně zapojené knihovny garantují určité vědní obory podle vlastní specializace, v rámci kterých zodpovídají bibliografické a stručné faktografické dotazy. V roce 2010 zaslaly české knihovny odpověď na tři a půl tisíce dotazů, z nichž Národní knihovna ČR zpracovala více než 1850.

Stále větší počet uživatelů nás motivuje k obohacování a zatraktivňování webových stránek a poskytování dalších služeb a informačních kanálů.

Nově se můžete na webových stránkách setkat s anketami, rozšířeným vyhledáváním či nabídkou nejzajímavějších dotazů. Novinky je možné nyní odebírat také pomocí RSS kanálu. Ptejte se knihovny se prostřednictvím vlastního profilu prezentuje v rámci sociální sítě Facebook a samostatné heslo o této službě obsahuje internetová encyklopedie Wikipedie. Nejak­tuálnějším počinem je v rámci služeb Ptejte se knihovny zprovoznění chatu.

Zdroj: časopis Čtenář 1/2012, článek Novinky služby Ptejte se knihovny, zajímavosti a nové trendy ve virtuálních referenčních službách, Veronika Ševčíková veronika.sevcikova(at)nkp.cz a Lenka Válková. Najdete v naší čítárně.