Prvorepublikovým Vyškovem

Událost se konala 12.5.2022 16:30 - 18:00 mimo knihovnu.

Zveme Vás na další kulturně-literární vycházku s Mgr. Pavlínou Dobyškovou.

Prvorepublikovým Vyškovem

Tentokrát povede naše procházka čtvrtí, tvořenou rodinnými i nájemními domy, která vyrostla původně na arcibiskupských pozemcích po první světové válce. Domy budovalo stavební družstvo i jednotlivci. Jednalo se o ulice: Jiráskovu, Nerudovu, J. Vrchlického (dnes II. odboje), Sv. Čecha, Rašínovu (dnes Kašíkova), Heydukovu ad.

Nejdříve se zastavíme v ulici 9. května u domu, v němž žil zvěrolékař Florián Koudelka (1862–1921), známý průzkumník jeskyní Moravského krasu. V téže ulici bydlel i profesor gymnázia. Osvětový pracovník a Sokol Karel Měřínský (1886–1942). Na začátku ulic II. odboje a Kašíkovy stával pomník Miroslava Tyrše z roku 1932 zničený v době protektorátu. V ulici II. odboje si připomeneme osobnosti dvou pedagogů a zároveň historiků, vlastivědných badatelů, kulturních pracovníků: Jana Kupky (1909–1994) a Vojtěcha Procházky (1890–1946). V této ulici žila Jaroslava Matlochová, rozená Rybníkářová (1930–2015), trenérka gymnastek. Mimo jiných trénovala i Věru Čáslavskou. Budeme pokračovat okolo budovy vlakového nádraží, kde bydlela rodina Misákových. Otec pracoval u dráhy a jeho dcery Eliška (1925–1948) a Miloslava (1922–2015) se proslavily jako gymnastky. Na XIV. letních olympijských hrách v Londýně v roce 1948 získaly zlatou medaili. Bohužel Eliška zemřela na následky mozkové obrny v Londýně. Potom se přesuneme do ulice Sv. Čecha k domu, v němž žila učitelka a básnířka Božena Věrná (1901–1967) a dostaneme ke krátké ulici Jiřího Wolkera u autobusového nádraží. Ta se původně jmenovala po Václavu Skřivánkovi (1862–1925), starostovi Vyškova. Dům, který obýval i se synem Václavem (1896–1971), botanikem a muzejníkem, ale stojí v Havlíčkově ulici. Projdeme kolem budovy okresního  soudu z roku 1935 a přiblížíme k poslední zastávce našeho putování. Tou bude budova okresní politické správy z poloviny 20. let 20. století, která sloužila úřadům státní správy do roku 2003 a socha prezidenta T. G. Masaryka z roku 1928.