Průzkum spokojenosti 2015

dotaznik03Ve čtvrtek 2. dubna 2015 zahájila Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově průzkum spokojenosti svých uživatelů. Dle nových standardů se tento průzkum musí opakovat každé dva roky. Proto jsme velmi zvědaví na srovnání s výsledky dotazníkového šetření z roku 2013.

Názor čtenářů a návštěvníků knihovny je pro nás velmi důležitý jak pro zkvalitňování stávajících služeb tak pro úvahy o těch nových. Proto se těch, kteří služby knihovny aktivně využívají, ptáme na jejich názor a potřeby. Výsledky průzkumů nám poslouží jako podklad při rozhodování o dalším rozvoji našich služeb.

Bohužel jsou situace, ve kterých se knihovna pouze přizpůsobuje stavu a rozhodování není primárně podřízeno tomu, co by si přáli čtenáři nebo knihovna, ale také povinnosti hospodařit s vyrovnaným rozpočtem. Ale i v takových situacích se snažíme, aby byl výsledek kompromisem mezi tím, co si přejí čtenáři a reálnými možnostmi.

Děkujeme vám za čas, který věnujete vyplnění dotazníku.
Tištěné verze najdete v hale služeb v přízemí, resp. v dětském odd. ve 3. podlaží.

On-line dotazník pro návštěvníky 0 – 14 let

On-line dotazník pro návštěvníky 15+