Průzkum spokojenosti

V pátek 1. března 2013 zahájila Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově průzkum spokojenosti svých uživatelů. Tištěné dotazníky pro věkové skupiny 0-14 a 15+ najdete v hale služeb v přízemí knihovny.

Odkazy na elektronické verze obou dotazníků budou až do 31. 3. 2013 umístěny na www.kkdvyskov.cz v pravém sloupci.

Názor čtenářů a návštěvníků knihovny je pro nás velmi důležitý jak pro zkvalitňování stávajících služeb tak pro úvahy o těch nových. Proto se těch, kteří služby knihovny aktivně využívají, ptáme na jejich názor a potřeby. Výsledky průzkumů nám poslouží jako podklad při rozhodování o dalším rozvoji našich služeb.

Bohužel jsou situace, ve kterých se knihovna pouze přizpůsobuje stavu a rozhodování není primárně podřízeno tomu, co by si přáli čtenáři nebo knihovna, ale také povinnosti hospodařit s vyrovnaným rozpočtem. Ale i v takových situacích se snažíme, aby byl výsledek kompromisem mezi tím, co si přejí čtenáři a reálnými možnostmi.

Děkujeme vám za čas, který věnujete vyplnění dotazníku.

Online dotazník 0 – 14 let

Online dotazník 15+