Průzkum nabídky periodik v čítárně KKD

Naše čítárna prošla několika změnami, které by vám měly zpříjemnit klidné chvíle strávené nad vašimi oblíbenými novinami nebo časopisy. Výmalba zdí a položení nového koberce samozřejmě není, a ani nemůže být, naší jedinou prioritou pro uspokojení potřeb návštěvníků čítarny. Ti žádají hlavně kvalitní nabídku periodik, které je osobně oslovují. Rozhodli jsme se vytvořit krátký dotazník, abychom zjistili, jak hojně je čítárna KKD navštěvována a jaká periodika byste si vlastně přáli. Tištěnou formu dotazníku naleznete v čítárně a na výpůjčních pultech. Elektronickou verzi můžete vyplnit na adrese: http://login.oursurvey.biz/2070. Přímý odkaz na dotazník se nachází i v pravém menu webových stránek. Předem vám děkujeme za zodpovězení všech otázek.