Provozní řád T-klubu

Příloha knihovního řádu KKD č. 5

PROVOZNÍ ŘÁD T-KLUBU

čl. I

Klub je přístupný mládeži ve věku 12–19 let s platným čtenářským průkazem, ten při kontrole předkládají knihovníkovi.

čl. II

Hraní her na konzoli XBOX 360 je umožněno pouze registrovaným čtenářům v provozní dobu s výjimkou středy od 13.00 do 15.00, kdy je T-klub vyhrazen pro kroužek zábavné logiky. Základní hrací doba je 30 minut. Dle typu hry mohou současně hrát nejvíce čtyři hráči. Uživatel je povinen se před zahájením hry zaevidovat u obsluhy.

čl. III

Knihy a časopisy jsou volně k dispozici všem návštěvníkům klubu; při absenční výpůjčce se postupuje dle knihovního řádu. Deskové hry se půjčují jen prezenčně registrovaným čtenářům, a to pouze v prostorách klubu. Za řádné vrácení hry v původním stavu zodpovídá čtenář, na kterého je hra zapsána.

čl. IV

V prostorách klubu je možné využít zdarma WI-FI připojení.

čl. V

V prostorách T-klubu nelze konzumovat žádné potraviny (včetně žvýkaček) a nápoje – k tomu slouží podesta před klubem nebo vstupní hala knihovny.

čl. VI

Pokud návštěvník poškodí (byť neúmyslně) herní konzoli nebo cokoli ze zařízení T-klubu (hry, knihy, časopisy…), je povinen vzniklou škodu v souladu s knihovním řádem uhradit.

čl. VII

Při porušování provozního řádu bude návštěvník z T-klubu vykázán a může mu být sem až na jeden rok odepřen vstup.

Ve Vyškově dne 30. srpna 2013

Dr. Vladislav Raška, v. r.
ředitel