Provozní řád internetu

Příloha knihovního řádu KKD č. 3

Provozní řád internetu

čl. I

Služby internetu (veřejné PC stanice a Wi-Fi připojení) může využívat každý uživatel knihovny v souladu s Knihovním řádem KKD; registrovaný čtenář zdarma, neregistrovaný návštěvník po vyřízení jednorázové registrace služeb – návštěvníka internetu, ta platí pouze do opuštění stanice. Bez registrace lze na dobu 15 minut využít vyhrazený PC v hale služeb.

čl. II

Předpokládá se, že uživatel má základní znalosti s prací na počítači; pokud ne, vyžádá si od pracovníka knihovny základní informace.

čl. III

Uživatelé stanic veřejného internetu dbají pokynů pracovníků knihovny, jimž hlásí zahájení i ukončení práce se stanicí internetu (dále PC). Doba vyhrazená uživateli na práci s PC končí 5 minut před vypršením vymezeného času z důvodu uvedení PC do výchozího stavu, v němž byl předán obsluhou.

čl. IV

Uživatelé mohou na zařízeních knihovny používat pouze předinstalovaný software. Není povoleno instalovat software, nahrávat, rušit, vytvářet nebo modifikovat systémové soubory či adresáře. Není povoleno využívat program Outlook Express k odesílání pošty a spouštět počítačové hry.

čl. V

Soubory cíleně nahrané z internetu lze ukládat na dobu nezbytnou do zvoleného standardního uživatelského adresáře na disku C. Před ukončení práce je uživatel povinen nahrané soubory z tohoto adresáře smazat. Není povoleno nahrávat soubory na jiné místo. Knihovna nenese odpovědnost za případné zneužití souborů cíleně uživatelem uložených na stanici, které při své odchodu neodstraní.

čl. VI

U jedné stanice mohou pracovat nejvýše dva uživatelé; výjimku povoluje pracovník knihovny.

čl. VII

Uživatelé si mohou rezervovat místo u PC stanice předem, nejdéle však na dobu dvou hodin. Po pětiminutovém prodlení rezervované místo propadá. Zamluvit PC je možné i telefonicky na čísle 517 324 559. Stejným způsobem lze rezervaci zrušit.

čl. VIII

Uživatel má právo na využití PC v maximální délce 2 hodin, potom jej musí uvolnit případnému dalšímu zájemci. Časové limity pro využití PC lze upravovat podle potřeby a podle možností knihovny.

čl. IX

Provozovatel (Knihovna Karla Dvořáčka) nenese odpovědnost za obsah souborů stažených z internetu. Uživatelům není povoleno navštěvovat stránky internetu, jejichž obsah není vhodný k prohlížení ve veřejných prostorách. Objeví-li se na PC nestandardní hlášení (např. o přítomnosti viru), je uživatel povinen okamžitě přerušit práci a uvědomit o tom pracovníka knihovny.

čl. X

Knihovna nesbírá žádná osobní data o provozu na stanicích internetu. Údaje o obsazení stanic PC slouží ke statistickým účelům a ochraně stanic veřejného internetu.

čl. XI

Použije-li uživatel síťovou tiskárnu, je povinen uhradit vytištěné dokumenty dle Ceníku; tato povinnost se týká všech vytištěných stran, které do úlohy tisku zadal, tedy včetně nepodařených.

čl. XII

Wi-Fi přístup je nastaven jako veřejná nezaheslovaná síť pro volné užívání. Každý uživatel proto musí dbát na vlastní bezpečnost při jejím užívání. Knihovna nesbírá žádná osobní data o uživatelích sítě Wi-Fi.

čl. XIII

Uživatel může být vykázán pracovníkem knihovny v případě porušení provozního řádu. Uživatel je povinen uhradit veškeré náklady spojené s obnovením výchozího stavu PC. Tento provozní řád platí na všech PC pro veřejnost v KKD.

 

Ve Vyškově dne 16. května 2018

Mgr. Pavel Klvač
ředitel Knihovny Karla Dvořáčka