Prosba o pomoc

V době celozávodní dovolené 25. 7. – 7. 8. 2011 proběhne první etapa ze zákona povinné údržby budovy KKD Vyškov a to malování sálů a čítárny a výměna koberců.

Vzhledem k nutnosti vystěhování všeho z těchto prostor prosíme naše čtenáře, aby si vypůjčili co největší množství časopisů. Od 1. 7. 2011 prodlužujme  výpůjční dobu časopisů až do 10. 8. 2011. Jeden čtenář může mít vypůjčeno až 30 knihovních jednotek – knih, časopisů, CD.

Dále upozorňujeme zájemce, že náš knižní bazar pokračuje každý provozní den od 9 do 17 hod. v sále knihovny. Knihy zde vybrané prosím plaťte u pokladny.