Promoce prvních vyškovských absolventek Virtuální univerzity 3. věku

Čím dál více seniorů se dožívá důchodového věku v dobré duševní a fyzické kondici. Pro její udržení je důležitý aktivní přístup k životu a další zapojení těchto občanů do společenského dění. Jednou z možností činorodého přístupu ke stáří je další vzdělávání v tzv. Univerzitě třetího věku a její virtuální podobě (VU3V).

VU3V je dlouhodobá společenská aktivita v oblasti seniorské výuky, jejímž cílem je zpřístupňovat vzdělávání označované jako Univerzita třetího věku těm zájemcům, kteří se z různých důvodů nemohou účastnit prezenčního studia U3V v sídlech vysokých škol či univerzit. Využitelnost se předpokládá zejména pro seniory, kterým ve studiu brání vzdálenost od sídel vysokých škol, či zdravotní problémy. Tato forma výuky je chápána jako forma distančního seniorského vzdělávání. Garantem studijního programu a organizačním garantem VU3V je Provozně ekonomická fakulta (PEF) České zemědělské univerzity v Praze.

V říjnu roku 2013 jsme v Knihovně Karla Dvořáčka zřídili konzultační středisko VU3V. Do nultého semestru se přihlásilo 18 seniorek. Patnáct z nich absolvovalo šest řádných semestrů a mohly se tak zúčastnit slavnostní promoce v aule ČZU. Čtrnáct z nich proto ve středu 18. května 2016 vyrazilo do Prahy. Čekal je dvoudenní bohatý program.

Po slavnostním obědě jsme se vydaly do Klementina. Zde jsme si prohlédly barokní knihovnu, astronomickou věž (jedním ze semestrálních témat byla astronomie) a meridiánovou síň. Ve volném programu si seniorky vybraly mezi procházkou prosluněnou Prahou, výstavou k 90. letům Hurvínka nebo výstavu o Karlu IV. na Kampě.

Po lehké vegetariánské večeři jsme usedly do pohodlných křesel v hledišti Divadla Bez zábradlí. Vybraly jsme si „stylové“ představení Kvartet, které nám potvrdilo, že stárnout se dá s humorem a grácií. Zkratka „eN-eS-eL“ – nikdy se nelituj, byla jedna z několika replik, které jsme si opakovaly ještě při zpáteční cestě vlakem.

Ve čtvrtek 19. května 2016 nás už čekala zcela zaplněná aula ČZE. Sešli se zde absolventi z celé České republiky. Hodinový program promoce měl velmi důstojný a slavnostní ráz. Došlo také na studentskou hymnu Gaudeamus igitur i slzy.

Děkuji všem absolventkám za jejich odvahu pustit se jako první do moderní formy vzdělávání, blahopřeji jim k úspěšnému zakončení prvního tříletého cyklu a těším se s nimi i dalšími studentkami a (zatím?) jedním studentem na další setkávání.

Další semestr VU3V otevřeme v září 2016. Informace již brzy na tomto místě nebo na e-mailu tutorky VU3V Zdeňky Adlerové adlerova@kkdvyskov.cz.

Autorkou videa a fotografií je Zdeňka Adlerová

Video „Gaudeamus Igitur“

Najdete nás také na Instagramu.

Fotogalerie


Promoce absolventek VU3V