Projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka také ve Vyškově!

Sdružení knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlásilo v listopadu loňského roku osmý ročník projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky.

Do projektu přihlašuje letošní žáky prvních tříd základních škol veřejná knihovna ve spolupráci se školami v místě působnosti knihovny. Vyškovská knihovna spolu se školami přihlásila celkem 5 tříd prvňáčků ze tří škol a to ZŠ Morávkova, ZŠ Na Vyhlídce a ZŠ Bohdalice.

Jednotlivé třídy navštívily v průběhu měsíce dubna dětské oddělení knihovny. Zde na ně čekaly úkoly, u kterých musely prokázat své umění čtení a psaní. Byly vyzkoušeny ze znalosti pohádek, pomohly rozmotat popletenou pohádku, seznámily se se spisovatelem Václavem Čtvrtkem a jeho knihami. Děti na oplátku knihovnicím zahrály a zapívaly písničky a zarecitovaly.

Z fotografií (žáci ZŠ na Morávkově ulici) je patrno, že se děti v knihovně velice dobře bavily. Doufáme proto, že se jim u nás bude líbit i odpoledne mimo vyučování a uvidíme je opět s knihou v ruce. Možná to budou právě pohádky Václava Čtvrtka.

Fotogalerie


Projekt Knížka pro prvňáčka