Projekt S knížkou do života míří do druhé etapy. Máme nové dárky pro děti ve věku 3 – 6 let.

Již čtvrtým rokem je Knihovna Karla Dvořáčka zapojena do celosvětového projektu Bookstart, který rodiče v České republice znají pod názvem S knížkou do života.

Hlavním cílem projektu je podpořit rozvoj verbálních schopností dětí, zlepšit jejich vztah ke knize a čtení, orientovat rodiče v nabídce kvalitní literatury pro děti a zejména přesvědčit je, že jednou z důležitých věcí, které mohou udělat pro své děti od nejútlejšího věku, je věnovat jim svůj čas a strávit jej společně nad knihou. Kromě metodických rad a praktické pomoci rodičům také nabízíme i podpůrné služby, prostor pro sdílení s ostatními rodiči apod.

Děti sice v raném věku nemluví, ale velmi intenzivně a jakoby „mimochodem“ se učí spoustu věcí. Pokud tedy nejmenším dětem hodně čteme a povídáme si s nimi, připravujeme jim jednoznačně lepší start do života. Proto jsme na jaře roku 2018 předali zdarma první čtenářský průkaz do Knihovny Karla Dvořáčka a dárky jednomu z nejmladších „čtenářů“.

Do konce roku 2020 rodiče přihlásili 76 dětí převážně ve věku 0 – 3 roky. Pro většinu z nich to nebyl jen „úřední akt“, ale své členství v naší knihovní rodině aktivně využívají. Půjčují si knihy, časopisy, edukační hračky, účastní se akcí určených právě pro rodiny s malými dětmi např. S kočárkem do knihovny, Raníček, Večerníček aj.

V letošním roce je, vzhledem k tomu, že knihovna byla po většinu času z důvodu vládních protiepidemických opatření uzavřena, přihlášený zatím pouze jeden chlapec. Knihovna je však už pro veřejnost otevřena a všichni se těšíme nejen na nové čtenáře. Doufáme, že již brzy si budete moci nejen půjčit knihy a edukační hračky domů, ale také v příjemném a bezpečném prostředí knihovny strávit delší dobu. Rádi bychom se opět vrátili k našim osvědčeným pořadům.

Do vyškovské knihovny dorazily nové dárky k projektu S knížkou do života – Bookstart pro děti ve věku 3 – 6 let. Set obsahuje knížku Chvilka pro pohádku Ivony Březinové s ilustracemi Báry Buchalové, časopis Puntík, audioknihu Příběhy zvířátek, kterou načetl Jiří Lábus, pexetrio a další materiály pro rodiče. Je určen pro již do projektu zapojené děti, které dosáhnou věku tří let a nově přihlášené děti. Děkujeme Klubu přátel KKD za nákup těchto dárků.

Samozřejmě máme dárky také pro nově přihlášené děti ve věku 0 - 3 let.

Máme pro rodiče několik důvodů, proč své děti do tohoto projektu zapojit. Pravidelné předčítání, vyprávění a práce s knihou u dětí:

  • Rozvíjí slovní zásobu (aktivní i pasivní). Dvouleté dítě zná v průměru 272 slov, ve třech letech dosahuje již 896 slov. K největšímu nárůstu osvojených slov dochází ve věku od tří do šesti let, z cca 1 000 na 2 500, u některých dětí je slovní zásoba dokonce ještě o dost vyšší.
  • Rozvíjí komunikační dovednosti. Prostřednictvím předčítání a povídání si o přečteném dítě začíná chápat synonyma, antonyma, slova souřadná, nadřazená a podřazená, která jsou nezbytná pro správné pochopení textu. Učí soustředění, porozumění vyslechnutému textu, rozvoji myšlení, paměti, představivosti, fantazie a motoriky, pohotovějšímu vyjadřování myšlenek.
  • Společné čtení, rituály s ním spojené, počet knih v rodině a obecně podnětné rodinné prostředí, společné zážitky a společně trávený čas snižují i riziko dyslexie.
  • Čtení se podílí i na rozvoji emoční inteligence. Dítě se čtením dostává do situací, které zpracovává, prožívá a konfrontuje se s nimi. Učí se prožívat různé emoce a orientovat se v tom, co která emoce znamená a jak ji lze přijatelně projevovat.

Čekáte narození miminka nebo už máte doma 0 – 5 leté dítě? Chcete se stát členem naší knihovní rodiny? Přijďte do knihovny a zapojte se do projektu S knížkou do života! Potřebujete více informací? Pište na e-mail adlerova@kkdvyskov.cz.