Projekt S knížkou do života (Bookstart)

Tisková zpráva

Projekt je zaměřený na vzdělávací, sociální, citový, kulturní a kreativní rozvoj dítěte v rodině od jeho narození po nástup do školy. V první třídě pak pro děti v ČR navazuje úspěšný projekt Knížka pro prvňáčka.

SKIP ČR se rozhodl připojit k mezinárodnímu projektu Bookstart, který úspěšně už řadu let probíhá v cca 20 zemích a 30 jazykových teritoriích světa, a vyhlašuje pilotní ročník projektu na podporu čtenářské gramotnosti S knížkou do života (Bookstart). Zapojené rodiny s novorozenci získají u příležitosti vítání občánků nebo obdobných slavností v knihovně sadu dárků od knihovny (taška projektu, knížka pro děťátko, audiokniha, drobná metodická publikace pro počáteční čtení rodičů s dětmi, seznamy doporučené literatury pro předškolní děti, členská legitimace do knihovny, nabídka služeb knihovny pro rodiny s malými dětmi, pozvánka na akce pro rodiče s dětmi, ev. další drobné dárky).

Cílem projektu je:

  • Podpořit rozvoj verbálních schopností dětí, jejich imaginace a zlepšit vztah ke knize a čtení u nejmladší generace.
  • Dovést rodiče k pochopení významu čtenářských dovedností pro rozvoj dítěte i jeho budoucnost, tj. přesvědčit je, že jednou z nejdůležitějších věcí, jež mohou udělat pro své děti od nejútlejšího věku, je věnovat jim svůj čas a strávit jej společně nad knihou.
  • Poradit rodičům, jak správně postupovat (metodickou radou, praktickou pomocí), a nabídnout jim podpůrné služby knihoven, prostor pro sdílení s ostatními rodiči ad.

Mgr. Roman Giebisch, Ph.D., NK ČR, roman.giebisch@nkp.cz , mobil: 739 614 027

Kontakt v KKD Vyškov: Petra Mézlová, mezlova@kkdvyskov.cz .

Knihovna Karla Dvořáčka
se k tomuto projektu také připojuje!

 

Tento projekt podporují: