Projekt Knihovna pro všechny generace skončil, jeho pokračování startuje

U příležitosti Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity připravila Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově dlouhodobý zábavně-vzdělávací projekt určený pro třígenerační týmy s názvem Knihovna pro všechny generace.

V projektu se sešlo celkem sedm rodinných týmů, které se v průběhu roku 2012 zúčastnily šesti aktivit. Děti, rodiče i prarodiče společně strávili příjemné chvíle v přívětivém prostředí knihovny, relaxovali při muzikoterapii, vyzkoušeli si postřeh a hbitost při žonglování, zjistili, jak jim (spolu)pracuje levá a pravá mozková hemisféra.

Na zámku Loučeň si prověřili znalosti o pohádkách, bájích a pověstech, zjistili rozdíl mezi labyrintem a bludištěm a všech tamních jedenáct objektů prošli. V následujícím workshopu výtvarně ztvárnili své zážitky z výletu. Při posledním setkání hledali – a také všichni našli – poklad.

Naše setkávání – zábava i poučení – se mohlo uskutečnit jen díky podpoře sponzorů, kterým touto cestou děkujeme. Jmenovitě to byly:

Ing. Zuzana Brzobohatá – poslankyně evropského parlamentu,
Tři brány, komunitní nadace pro vědění, umění a civilizaci z daru Mgr. Věry Horníčkové a Jana Derky,
Klub přátel KKD, o.s..

Rok 2012 pomalu končí. Náš projekt však nikoli! Již nyní připravujeme jeho pokračování, tentokrát pod názvem Prima táta, super máma 2013. Těšíme se na shledání nejen s „letošními“ týmy, ale také s rodinami, které v příštím roce dokáží „nemožné“ – udělat si čas pro společnou zábavu.

Fotogalerie


Knihovna pro všechny generace