Projekt „Jižní Morava čte“ potřetí – Aktualizováno!

Knihovna Karla Dvořáčka se opět připojuje k projektu Jižní Morava čte.

Projekt se zaměřuje na jednu z nejsilnějších generačních skupin návštěvníků veřejných knihoven: děti a mládež, na podporu jejich čtenářství a čtenářské dovednosti.
Tímto projektem se snažíme posílit význam formování regionální identity, také na propojení mezigeneračních vztahů – setkávání dětí se seniory, místními kronikáři, pamětníky, spisovateli
a ilustrátory. Podstatou projektu je podpořit u dětí budování vztahu s místem, kde žijí, seznámení s historií daného místa regionu. 

Z vybraných možných aktivit: autorská čtení, autorské besedy, besedy s ilustrátory, literárně-výtvarná putování, besedy s místními kronikáři, s pamětníky, tvoření s dětmi, soutěže, kvízy, výstavy dětských prací, případně spolupráce s místními spolky, dobrovolníky (ohledně místních tradic, např. jak se vachlovalo, předlo, vyšívalo, háčkovalo…)

Součástí projektu je také literárně–výtvarná a audiovizuální soutěž, letos na téma:
Moje obec – moje město – můj kraj za 100 let“.

Akce v naší knihovně:

Čtvrtek 27.9. 2018,13 h., pobočka Morávkova 40, Vyškov
Veřejné čtení z knih o vyškovském regionu a z knih regionálních autorů.

Pondělí 5.11. 2018, 9 h., sál KKD Vyškov
Beseda s malířem, ilustrátorem, autorem komiksů a tvůrcem autorských knih Pavlem Čechem.

Vstup zdarma.

Facebookový profil projektu

Spolufinancováno Jihomoravským krajem.