Projekt „Jižní Morava čte“ podruhé

Městská knihovna Břeclav ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou v Brně realizuje druhý ročník projektu na podporu čtenářství Jižní Morava čte, kterým se obrací na děti a mládež v Jihomoravském kraji prostřednictvím literární a výtvarné soutěže na téma „Příběhy mého kraje“.

Ve vybraných šedesáti knihovnách Jihomoravského kraje jsou realizovány mezigenerační setkávání zaměřené na lokální historii, autorská čtení s regionálními autory, besedy s místními kronikáři nebo literárně turistická putování.

Knihovna Karla Dvořáčka, pobočka na ZŠ Vyškov, Morávkova 40 se k tomuto projektu opět připojila. V pátek 13. října 2017 se žáci této školy setkají v knihovně s autorem knih pro děti Jiřím Šanderou.

Vyhodnocení prvního ročníku v KKD

PDF publikace shrnující ročník 2016 s „vyškovskou“ fotografií na titulní stránce.