Projekt Jižní Morava čte 2023: Nekonečný svět fantazie

Knihovna Karla Dvořáčka se již osmým rokem připojuje k projektu Jižní Morava čte. Projekt se zaměřuje na jednu z nejsilnějších generačních skupin návštěvníků veřejných knihoven: děti a mládež, na podporu jejich čtenářství a čtenářské dovednosti. Důležitou součástí je literární a výtvarná soutěž vyhlašovaná v knihovnách Jihomoravského kraje pro děti od 4 do 15 let. Letošní téma zní:

Nekonečný svět fantazie

Soutěžní kategorie:

 1. Kategorie próza (1. – 5. třída)
 2. Kategorie próza (6. – 9. třída)
 3. Kategorie poezie (1. – 5. třída)
 4. Kategorie poezie (6. – 9. třída)
 5. Kategorie výtvarná (MŠ a 1. třída, mohou být i skupiny – max. 5 dětí)

Pravidla soutěže

 • Literární žánr není omezen. Děti mohou napsat povídku, pohádku, esej, báseň apod.
 • Komiks patří do literární kategorie.
 • Rozsah literárního díla je 1 až 3 strany ve formátu A4.
 • Výtvarné dílo je bez omezení. Děti mohou odevzdat do soutěže např. kresbu, koláž  nebo i 3D model.
 • Ve výtvarné kategorii mohou soutěžit i skupinky dětí, ale pozor! Maximální počet dětí pro skupinu je 5.
 • Soutěž končí 31. 12. 2023. Do tohoto data odevzdávají soutěžící v knihovnách své literární a výtvarné práce.
 • Spolu s dílem odevzdá soutěžící v knihovně i přihlášku do soutěže a souhlas .

Více o celém projektu a soutěži najdete na webu http://www.jiznimoravacte.cz/ a u knihovnice KKD Vyškov Jany Slezákové slezakova@kkdvyskov.cz.