Profesor Kvaček byl opět skvělý

IMG_6789V úterý 25. února 2014 zahájila Knihovna Karla Dvořáčka cyklus přednášek ke stému výročí zahájení 1. sv. války. Úvodní přednášky se zhostil ve Vyškově často vystupující nestor českých historiků prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc., který promluvil na téma 1. světová válka a česká společnost.?? Přednášející opět zaujal přítomné posluchače nejen skvělou češtinou, ale především hlubokými znalostmi o české a zvláště evropské společnosti na přelomu 19. a 20. století.

Dlouhodobé období míru přinášelo nejen technický pokrok, ale též radost ze života a víru jen v to dobré a ještě lepší v nejbližší budoucnosti. I v takové atmosféře si evropské mocnosti začaly řešit své problémy, které se zostřovaly, když ve vedení velmocí získávaly vliv tzv. válečné strany. Podrobně pak prof. Kvaček popsal vznik jednotlivých válečných bloků i spouštěcí moment, který vedl k zahájení války. Závěrem pojmenoval dva historické „zázraky“, které se udály v druhé polovině 19. stol. a počátkem století 20. Tím velkým bylo sjednocení Německa a jeho nebývalý, ohromující vzestup po všech stránkách. A tím malým bylo vytvoření Československa v roce 1918.

V besedě, která následovala po přednášce, odpověděl p. prof. na řadu otázek z řad posluchačstva. Beseda pak pokračovala i při večeři, která se uskutečnila na počest p. profesora. Zde na dotaz, zda byl Jan Masaryk zavražděn, odpověděl jednoznačně: „Byla to sebevražda“. J. Masaryk trpěl depresemi, již v Americe se léčil, svědectví jeho nejbližších spolupracovníků a přátel, i další okolnosti, svědčí o sebevraždě. Vše ostatní jsou nepodložené spekulace.

Závěrem lze říci, že to byl opět jeden z pěkných večerů s historickou tematikou.

Text: dr. Ivo Pokorný
Foto: Jitka Wohlgemuthová, Vyškovský zpravodaj

Fotogalerie


Sté výročí zahájení 1. sv. války - prof. Robert Kvaček