Probační a mediační služba – jsme tu s vámi

Událost se konala 10.11.2022 16:30 - 18:00 ve velkém sále.

Zveme vás na besedu pracovníků Probační a mediační služby s občany Vyškovska.

Probační a mediační služba usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností a současně organizuje a zajišťuje efektivní a důstojný výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality.

V rámci besedy budou občané vyškovska informováni o činnosti Probační a mediační služby, jejích hlavních úkolech a kompetencích. Zazní zde informace o mediační činnosti služby (zprostředkování řešení následků trestného činu mezi obětí a pachatelem), stejně tak i o probační činnosti (organizování výkonu a kontroly u uložených trestů včetně práce s odsouzenými, podpory obětí trestných činů).