Přines padesátník!

prines_padesatnik_plakat

Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově se připojuje ke sběrným místům sbírky Přines padesátník!, kterou organizuje Sdružení Šance – sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologických dětí, o. s..

Účelem sbírky je humanizace prostředí, nákup přístrojového vybavení, materiálu a neinvestiční výdaje Dětské kliniky FN v Olomouci.

Sbírka trvá do 30. 6. 2014. Po tomto datu budou neplatné padesátihaléře vyměněny v ČNB.

Sbírka probíhá na území celé České republiky. Seznam sběrných míst najdete na stránkách ŠanceCZ.org. Sdružení má také svůj profil na Facebooku.

Prosíme všechny čtenáře, návštěvníky i kolemjdoucí: přineste neplatné padesátníky (pouze mince této hodnoty) a vhoďte je do schránky umístěné v hale služeb KKD Vyškov v přízemí naproti pokladny. Přispějete tak na léčbu těžce nemocných dětí.

Děkujeme!