Přednáška doc. PhDr. Luďka Galušky, CSc.

20130610_galuška_044

K závěrečné? přednášce a besedě z akcí k 1 150. výročí příchodu Konstantina a Metoděje na Moravu si pozvala Knihovna KD ve Vyškově významného moravského archeologa doc. PhDr. Luďka Galušku, CSc., který pohovořil na téma Christianizace střední Evropy, byzantská misijní činnost Konstantina a Metoděje na Velké Moravě. Akci moderoval Dr. Ivan Pokorný.

Úvodem doc. Galuška připomněl významný nález na vrcholu Žuráně , kde v letech 1948 – 50 byly odkryty tři mohyly a dva komorové hroby   z doby stěhování národů. Z nálezů je třeba vyzvednout pyxidu (schránka na hostie) ze slonoviny s bohatou reliéfní výzdobou s křesťanskou  tématikou.

Dále se pak přednášející zabýval náboženskými představami starých (pohanských) Slovanů. K hlavním bohům slovanského panteonu patřil Perun – hlavní bůh, Perperuna – jeho ženský protějšek, Černobog –  dnešní ďábel, Veles – bůh podsvětí, atd..

Pohanští Slované své mrtvé spalovali. Kosterní hroby se objevují s křesťanstvím především v 8. a poč. 9. stol.. Křesťanské misie přicházejí na naše území většinou z Bavorska (Pasov), doc. Galuška odmítá význam irských misionářů.

Podle přednášejícího není pochyb o tom, že Rostislavovi a Moravanům skutečně šlo o vyslání biskupa, který se měl stát nástrojem  k faktickému osamostatnění Velké Moravy, právě od vlivu pasovského biskupství, a k posílení samostatnosti Velké Moravy vůči království východních Franků.

Značnou část svého vystoupení se doc. Galuška zabýval životem obou soluňských bratří před příchodem na Moravu. Svůj příhovor zakončil smrtí sv. Cyrila v Římě. Podle jeho slov působení Metodějovo na Moravě by bylo na další dlouhou přednášku.

Slovanské liturgie prezentované oběma bratřími měly na Moravě úspěch, a to přesto, že křesťanství tu již hlásali i latinští kněží.

Moravany přitahoval  osobní příklad křesťanského života, ale hlavní vliv měl lidu srozumitelný slovanský jazyk používaný při bohoslužbách.

Konstantin s Metodějem položili základ slovanskému písemnictví, které se následně rozvíjelo v jižní i východní Evropě.

V závěrečné besedě zodpověděl doc. Galuška na dotazy z publika. Hovořil o ekonomice Velké Moravy, archeologických nálezech ve Starém Městě (Svatoplukův hrob?), způsobu výroby velkomoravských šperků atd..

Doc. Galuška se představil jako zasvěcený vynikající rétor, který svým temperamentním výkladem zaujal početné množství přítomných posluchačů.

Byl to opět poučný a přitom příjemný „historický“ večer.

Text: Dr. Ivan Pokorný
Fotografie: Ing. Bronislav Zeman

 

 

Fotogalerie


Přednáška doc. PhDr. Luďka Galušky, CSc.