Prázdninová provozní doba knihovny

Provoz Knihovny Karla Dvořáčka v období letních prázdnin od 1. 7. do 1. 9. 2019

Otevřeno: pondělky a pátky od 9.00 do 17.00 h., středy od 9.00 do 18.00 h.

Zavřeno: úterky, čtvrtky a soboty, pátek 5. 7. – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, 22. 7. – 2. 8. celozávodní dovolená.

Z důvodů výměny střešní krytiny bude kolem knihovny do konce prázdnin lešení a bude zabráno i parkoviště u knihovny. Prosíme návštěvníky, aby dbali zvýšené opatrnosti.

Z téhož důvodu nebude letos otevřeno Hladové tiskové okénko.