Prázdninová provozní doba

Upozorňujeme naše návštěvníky, že práce na oknech knihovny pokračují. Proto bude v pondělí 8. 8. 2022 provoz dětského oddělení omezen – knihy bude pouze na vyžádání vydávat knihovnice. Děkujeme za pochopení.