Pozvánka na výstavu Stáž v Portugalsku

Jsme dvě absolventky Masarykovy univerzity a na začátku února 2018 jsme se vrátily z malé portugalské vesničky Arrouquelas, kde jsme vykonávaly absolventskou stáž v neziskové organizaci. Za sedm měsíců jsme nasbíraly obrovské množství zkušeností, navštívily mnoho nových míst, potkaly stovky lidí z různých koutů světa a o to všechno bychom se s vámi chtěly prostřednictvím této výstavy podělit. Na začátku stáže jsme si založily veřejné album na Facebooku, které mělo opravdu velký dosah a nesledovali ho zdaleka jen naši přátelé z České republiky a Portugalska. Během stáže jsme do tohoto alba přidávaly fotografie a články, které se týkaly různých témat – našeho vystudovaného oboru Andragogika (vzdělávání dospělých), programů Erasmus+, neziskového sektoru a samozřejmě i Portugalska jako takového. Často jsme se zaměřovaly na srovnávání české a portugalské kultury, stejně jako na motivaci k cestování a vzdělávání se. Z těchto příspěvků, kterých jsme napsaly více než sedmdesát, jsme vybraly ty nejzajímavější a rozhodly jsme se je zařadit jako součást této výstavy.

První výstava se uskutečnila v prosinci 2017 v portugalské vesničce Arrouquelas, kde jsme za pomoci místních obyvatel vystavovaly vybrané texty nejen v anglickém, ale i v portugalském jazyce. Pro velký zájem byla výstava poté přemístěna i do prostor středních škol v okresním městě Rio Maior.

Doufáme, že se díky našim článkům třeba i něco nového dozvíte a budeme moc rády za jakoukoliv zpětnou vazbu. Přejeme vám, aby se vám výstava líbila!

Alena Sekeráková, Denisa Malá