Pozvánka na výstavu fotografií Nepál – tance v maskách

V pondělí 11. března 2013 se v knihovně Krala Dvořáčka ve Vyškově konala slavnostní vernisáž výstavy fotografií Nepál – tance v maskách.

Ředitel knihovny dr. Vladislav Raška uvedl a přivítal autory fotografií dr. Taťánu Slavíkovou a Jiřího Šopfa z  Česko-nepálská společnosti. Fotografie pochází z jejich společných cest do Nepálu, které podnikli během deseti let od roku 1998. Fotografie vystihují hlavní rysy nejvýznamnějších nepálských svátků, při nichž probíhají tance v maskách. Do této problematiky uvedla hosty Taťána Slavíková v přednášce na toto její oblíbené téma a přidala i něco ze zážitků s tím spojených.  O tom, že se ji podařilo vzbudit zájem přítomných, svědčila následná diskuse u fotografií, a to nejen o tancích.

Převážně hinduistický Nepál je plný festivalů. Většina svátků se řídí podle lunárního kalendáře, a proto data konání jsou pohyblivá. Každý svátek má přesně stanovené obřady a úkony, které se při něm konají – např. při některých névárští buddhisté i hinduisté provádějí tance v maskách.

Tradice výroby masek začala v Káthmándském údolí v období dynastie Liččhaviů od 4. století našeho letopočtu. Z tohoto období pochází také uctívání matrik čili bohyní matek. Masky určené pro rituální tance  zhotovuje tradičně kasta Čitrakarů.

V náboženských tancích mají masky dvojí účel: jednak aby tanečník psychologicky přijal božskou moc a jednak aby se přihlížející přenesli do jiného světa a mohli splynout s těmito božstvy. Vše od nakopání hlíny na určitých místech až po samotné provádění tanců se děje podle určitých rituálů a i tanečníci jsou vybírání jen z určité kasty. Tance v maskách se v Nepálu provádějí k zajištění míru, klidu, prosperity, pro dostatek dešťů, pro dobrou sklizeň, ale také pro zapuzení zlých duchů a nemocí. Jsou také založeny na dávných legendách, které často oslavují vítězství určitých božstev nad zlými démony. Tance se konají vždy při významných náboženských svátcích na různých místech a často ve dne i v noci.

Na výstavě jsou zachyceny tance ze čtyř svátků konaných v Kathmandu – PISACH CHATURDASI, INDRA JATRA, DASAIN a KARTIK NAACH.

Druhá část výstavy zahrnuje tance konané při svátku MANI RIMDU v buddhistickém klášteře Tengboche, který se nachází v oblasti Khumbu na cestě do základního tábora pod Mount Everestem. Na rozdíl od první části výstavy, tento svátek slaví především etnická skupina Šerpů z této oblasti a tance provádějí buddhističtí mniši na nádvoří kláštera.

Výstavu Nepál – tance v maskách doplnila výtvarná dílna, při níž si účastníci odlili ze sádry do formy a malovali masku bůžka moudrosti a odstraňovatele překážek Ganéši, syna jednoho z trojice nejvýznamnějších hinduistických bohů Šivy a jeho manželky Párvatí. Ganéša, bůžek se sloní hlavou, je v Nepálu velmi populární, protože jeho uctívání přináší člověku všestranný prospěch jak ve světském tak v duchovním životě. Četné obřady začínají právě uctěním Ganéši a teprve potom následuje uctívání božstva, kterému je vlastně obřad určen.

Česko-nepálská společnost je občanské sdružení založené v roce 2002 a je jedinou mezinárodní společností tohoto typu se sídlem v Brně.  Programem této společnosti je v rámci multikulturní výchovy přibližovat široké veřejnosti Nepál, jeho kulturu, náboženství, přírodu a tradice pomocí výstav, přednášek, filmů, výtvarných dílen pro školy, rodiče s dětmi, handicapované atd. nejen na území Brna, ale i v jiných místech republiky a také v zahraničí. Mimo to se snaží shánět prostředky pro Jihomoravskou školu v Nepálu, která byla postavena díky podpoře Jihomoravského kraje v roce 2008.

Kontakty:
e-mail: cznepal@seznam.cz
PhDr. Taťána Slavíková  – 541 421 411 – Technické muzeum v Brně
Mgr. Jiří Šopf – 544 525 956, 731 405 790

Fotogalerie – autor fotografií Eda Bösser

Fotogalerie


Nepál - tance v maskách