Pozvánka na speciální divadelní představení

Zveme vás na fyzické předmětové divadlo s edukativním přesahem na téma demence Alzheimerova typu:

Tři Židle
SVĚTLO – MLHA – TMA

Kde je? Co? Kde to sedím? Kam jste mě posadili? Dejte mi židli. Hm… Na kterou si sednout? Jak? Co to je? Vy si myslíte, že už ani nevím? Hm… Ano, to je židle. Sednu si. Kde je židle? Kam jste ji postavili? Vy jste mi ji ukradli. Byly tu tři židle. Kolik? Hm… Už půjdu. Musím si sednout. Na židli. 

Jak vnímají demenci typu Alzheimera ti, kteří jí trpí, anebo ti, kteří o nemocné pečují – všichni ti, kterých se nemoc týká či dotýká? Autorská inscenace vychází ze skutečných příběhů lidí, kteří pocítili poruchy paměti na sobě nebo svých blízkých. Projevy nemoci i záblesky vnímání reality zprostředkovává jedna ústřední postava, (hraná třemi ženami jako paralely ke třem základním fázím nemoci), žena trpící demencí Alzheimerova typu, v níž se zrcadlí a objevují i další pacienti. 

Divák zřetelně vidí a může také procítit, jak se nemoc projevuje, postupuje a jak je, i není uchopitelnou. Vyprávění se děje ve formě pohybu a manipulace s předměty denními potřeby, střídmě slovem i zpěvem, s jemným a citlivým nadhledem za doprovodu živé hudby, to vše s cílem zprostředkovat emoce nemocných, pečujících a blízkých. 

„Představení Tři židle představuje složitost a závažnost problematiky demence, a to zejména v emoční rovině. To je jedna ze skutečností, které jsou sice v různých vyprávěních zmiňovány, ale v představení se s jeho protagonisty přímo prožívají. Inscenace přispívá k pochopení nemoci – demence Alzheimerova typu právě ve zprostředkování zážitku.

A pro mě to byl velmi pěkný zážitek umění, uchopení tématu jiným než čistě narativním způsobem.“

Doc. MUDr. Iva Holmerová, PhD. (ředitelka Gerontologického centra v Praze, předsedkyně Alzheimer Europe ad. institucí)

Tvůrčí tým:
Koncept, scénografie a režie: Hana Strejčková
Hrají: Lída Ješutová/ Helena Machová, Hana Strejčková, Alena Štěpánová
Hudba živě: Hearn Gadbois
Hlasy: Jaroslava Znamenáčková, Evelyna Steimarová
Odborná spolupráce: Jaroslava Slivoňová
Kresby do projekce: ak.mal.Jiřina Adamcová
Produkce: FysioART

Představení v naší knihovně finančně podpořila Komunitní nadace pro umění, vědění a civilizace, Tři brány.