Pozvánka na křest nové knihy Josefa Špidly

V pondělí 17. prosince 2018 v 16.30 hodin se v sále Knihovny Karla Dvořáčka bude konat slavnostní křest nového historického románu regionálního autora Josefa Špidly Hoř, ohýnku, o mou duši se už čerti perou.

Děj knihy zavádí čtenáře do 18. století do doby tzv. válek o dědictví rakouské. A právě tehdy postihla Vyškov tragédie, z níž se už nikdy nevzpamatoval do dřívější krásy.

V březnu 1753 způsobila sedmnáctiletá Viktorie Veselá požár, který zachvátil ostatní domy a až na mýtnici u Brněnské brány vyhořelo celé město včetně zámku, radnice i kostela. Kromě toho založila později ze msty několik dalších požárů, z nichž byla usvědčena a v únoru 1755 v Brně upálena zaživa.

To však je pouze epizoda tohoto rozsáhlého románu. Doba, v níž Viktorie žila, je nesmírně zajímavá a v našich dějepisech prakticky neznámá. Kdo dnes například ví, že bavorský kurfiřt Karel Albrecht se roku 1741 prohlásil českým králem, kterému holdovala většina šlechty i kléru… Možná proto je tato část historie tabu, abychom si nemuseli přiznávat, že naše tehdejší elity zase jednou na celé čáře zklamaly…

Autorovi však nešlo o pouhý popis událostí. Představuje nám velmi plasticky hlavní hráče na politické šachovnici tehdejší Evropy, především pruského krále Fridricha II., který se svým vojskem okupoval v roce 1742 i Vyškov, výše zmíněného bavorského kurfiřta Karla Albrechta (českého krále Karla III. a císaře Karla VII.), především ale Marii Terezii, jejíž nelehká pozice a následné odhodlání budí obdiv, úctu až tají dech…

Mnohé překvapivé detaily se můžete dozvědět při autorském čtení a křtu knihy.