Poslední objevy na královském pohřebišti v Abúsíru

V úterý 17. 5. 2011 se uskutečnila v Knihovně Karla Dvořáčka přednáška doc. Mgr. Jaromíra Krejčího, Ph.D., České archeologické výzkumy nekropole v Abúsíru. Úvodem doc. Krejčí, současný tajemník Českého egyptologického ústavu, který od svých studentských let se účastní archeologických prací v Abúsíru, připomněl historii objevů na pyramidovém poli ve zmíněné lokalitě.

V další části přednášky se zabýval úspěchy českých vědců (prof. Lexy, Žáby, Vernera a dalších) při odhalování historie starověké faraonské říše. Jedním z největších ohlasů (70. léta) měl výzkum Ptahšepsesovy mastaby v Abúsíru, což je typ podzemní hrobky s nízkou nadzemní nástavbou, z čehož se později vyvinuly pyramidy.

Za unikátní lze považovat výzkum pyramidového komplexu faraona Neferefrea (5. dynastie), kde byly objeveny jedinečné papyrové archivy, jež nám umožňují nahlédnout do každodenního fungování významné instituce, kterou byl královský zádušní komplex.

Za vůbec největší objev českých egyptologů v současnosti lze považovat nevykradenou pohřební komoru velmože Iufaa z doby 26. dynastie.

Svoji přednášku završil doc. Krejčí pohledy na „práci“ vandalů, kteří v době letošní egyptské „revoluce“ poničili a vykradli úložiště archeologických artefaktů, které čeští egyptologové vydobyli z abusírského pyramidového pole.

Přednáška byla doprovázena mimořádným množstvím zcela unikátních fotografií.

Závěrem bychom chtěli rovněž poděkovat Gymnáziu Vyškov, které finančně zabezpečilo realizaci této odborně fundované přednášky.

Text: Dr. Ivan Pokorný
Foto: Soňa Křetinská, dr. Ivan Pokorný

Fotogalerie


Poslední objevy na královském pohřebišti v Abúsíru