Poslední letošní Literárně-kulturní vycházka ulicemi Vyškova

V úterý 22. září 2020 jsme se sešli na poslední letošní literárně-kulturní vycházce, která byla tentokrát věnována 100. výročí otevření Knihovny města Vyškova. Stalo se tak 16. října 1920.

První sídlo knihovny bylo v budově tzv. staré školy v místě dnešního parkoviště naproti Besedního domu. Půjčovalo se dvakrát týdně a v únoru následujícího roku již měla 100 čtenářů. Naše kroky vedly  po místech, kterými prošla knihovna v průběhu 100 let. Dříve než zakotvila v září roku 2003 ve zrekonstruované budově bývalé školy Nádražní 4, stěhovala se celkem osmkrát.

Některá sídla bychom hledali marně, ať už to byl Živnostenský dům vedle farního kostela Nanebevzetí Panny Marie, Okresní sociální dům na ulici  Dobrovského nebo stará škola na rohu ulice Jana Šoupala a Kostelní. Jiné budovy byly přestavěny: dům č. 33 na Masarykově náměstí,  Katolický dům na Nádražní ulici či budova Okresního stavebního podniku Vyškov na Žižkově ulici.

Naše putování jsme zakončili u současné Knihovny Karla Dvořáčka s připomenutím historie původně školního objektu, v němž se začalo vyučovat 17. listopadu 1874.

Mgr. Pavlína Dobyšková, regionální odd. KKD Vyškov