Posádka Vyškov a Velitelství výcviku-Vojenská akademie

Ve středu 30. 11. 2022 v sále Knihovny Karla Dvořáčka přednášel RNDr. František Herodek o historiï Kasáren Dědice a místu a úloze Velitelství výcviku – Vojenské akademie v rámci Armády České republiky (rezortu Ministerstva obrany).

Areál Kasáren Dědice a přilehlého vojenského výcvikového prostoru slouží potřebám armády již více než 85 let. Za tuto dobu se v tomto areálu vystřídalo velké množství útvarů a zařízení, které se většinou zabývaly přípravou příslušníků armády, nebo se podílely na zabezpečení této přípravy.

Historie tohoto areálu se začala psát v listopadu 1935, kdy bylo zřízeno Velitelství výcvikového tábora v Dědicích u Vyškova a bylo umístěno v zámečku Ferdinandsko ve výcvikovém prostoru. V roce 1936 bylo do Vyškova přestěhováno Učiliště útočné vozby z Milovic, které zde působilo až do okupace Československa v roce 1939. Dnem 26. června 1939 byl areál posádky i přilehlého výcvikového prostoru předán německé armádě, která ho po celou dobu války využívala k výcvikovým účelům.

Po roce 1945 tyto prostory opět využívá armáda. V roce 1946 bylo do Vyškova přemístěno Tankové učiliště, v roce 1957 vzniklo Vojenského učiliště. V dalších letech pak Vyšší vojenské učiliště, v roce 1967 pak Velitelsko-organizátorská fakulta Vojenské akademie Antonína Zápotockého v Brně se sídlem ve Vyškově. V roce 1972 vzniká Vysoká vojenská škola pozemního vojska, která zde působí do konce srpna 2004. Kromě ní v areálu kasáren našla působiště Vojenská střední škola, Odborná škola Vojenské policie, Ústav jazykové přípravy, Centrum ochrany proti zbraním hromadného ničení, Mnohonárodní centrum leteckého výcviku a další…

V roce 1996 vznikla Vojenská akademie ve Vyškově, která byla koncipována jako rezortní škola, v podřízenosti NGŠ, hlásící se k odkazu Vojenské akademie v Hranicích.

V roce 2003 vzniká ve Vyškově 4. velitelství pro výcvik a tvorbu doktrín, které se reorganizuje na Ředitelství výcviku a doktrín. Do jeho podřízenosti je předána Vojenská akademie, Výcviková základna a další útvary a zařízení.

K poslední zásadní změně na Vojenské akademii došlo v rámci reorganizace k 1. lednu 2009, kdy bylo vytvořeno Velitelství výcviku – Vojenská akademie sloučením Ředitelství výcviku a doktrín, Vojenské akademie a Výcvikové základny.

Areál Kasáren Dědice a Velitelství výcviku – Vojenská akademie patří v současnosti k nejvýznamnějším zařízením Armády České republiky, které zabezpečuje ve prospěch rezortu Ministerstva obrany přípravu personálu. Každý, kdo vstupuje do armády, musí absolvovat úvodní i navazující přípravu právě ve Vyškově.

Text RNDr. František Herodek

Podrobná prezentace v pdf

Fotografie Zdeňka Adlerová a archiv VeV-VA

 

Fotogalerie


Posádka Vyškov a Velitelství výcviku-Vojenská akademie