Pomozte nám zkvalitnit náš knižní fond!

Do třetice všeho dobrého?

V letních měsících jsme požádali naše čtenáře a návštěvníky, aby zodpověděli na naše zvídavé otázky v off-line anketě Chci, aby v knihovně … (výsledky zde) a on-line průzkumu potřeby knihovního prostoru pro „náctileté“ (výsledky zde). Velmi nás potěšilo, že obě dotazníkové akce se setkaly s velkým o hlasem mezi respondenty a věříme, že oni jsou spokojeni s postupnou realizací jejich přání.

Naší hlavní činností je půjčování knih a péče o knižní fond – o jeho rozmanitost a kvalitu. Nejsme sice odborná ani vědecká knihovna, ale naše „Galerie“, ve které je umístěna naučná literatura, je hojně navštěvována nejen studenty.

Vědecký pokrok však pádí mnohem rychleji, než tok finančních prostředků a my při nákupu knih musíme čím dál tím častěji řešit otázku: Čemu dát přednost – technologii, filosofii, politice, přírodě, vaření, péči o tělo, jazykovým vědám, cestopisům či historii? Rozhodli jsme se proto opět zeptat se vás – našich čtenářů.

Jste spokojeni s obsahem fondu odborné literatury v naší knihovně? Který obor vás  zajímá? Kterou konkrétní knihu postrádáte?

Věnujte prosím několik minut vyplnění tohoto dotazníku. Pomůžete nám v naší práci a my pro vás budeme moci nakoupit knihy, které potřebujete.

Děkujeme vám.