Pomáhám, ale kdo pomůže mně?

Díky podpoře Jihomoravského kraje můžeme v rámci Centra duševního zdraví Charity Vyškov realizovat projekt, který považujeme za potřebný, protože dle našeho pohledu je tato problematika dlouhodobě neřešena. Pečujícím o své blízké se může stát kdokoliv z nás, a pokud se jím staneme, přejímáme na sebe nejen časovou a fyzickou zátěž, ale především tu psychickou.

V úterý 7. června 2016 se proto v Knihovně Karla Dvořáčka uskutečnilo první setkání pečujících, jehož cílem bylo  sejít se, vyměnit si své poznatky a zkušenosti, slyšet možnosti a řešení druhých, které by mohly být i inspirací v další péči.

Z pohledu organizátora setkání se tento cíl povedl naplnit, alespoň tak, jak se za hodinu a půl dá stihnout.  Přišlo osmnáct zájemců, z nichž někteří poslouchali a přemýšleli o tom, co se jich dotýkalo, jiní vyprávěli svůj příběh, či sdělovali praktické rady. Druzí si naopak informace zapisovali a došlo i na sdílení úsměvných momentů.

Bylo to setkání, které mělo za úkol zjistit, co lidé – pečující vlastně potřebují. Na základě jejich odpovědí jsme se rozhodli uspořádat další setkání. Tentokrát bude již zaměřené na konkrétní činnosti v rámci péče – manipulace, polohování a další praktické „vychytávky“. O termínu akce vás budeme včas informovat.

Součástí projektu je individuální či rodinná psychoterapie, ale také možnost ukázek péče přímo v domácím prostředí. V případě zájmu nás kontaktujte na emailu hana.regnerova@vyskov.charita.cz.

Hana Regnerová
Centrum duševního zdraví
Charita Vyškov

20160607_pecujici_charita_1