Pokračujeme ve vzdělávání v oblasti mediální gramotnosti

Vyškovská knihovna opět uspěla v dotačním programu Nadace OSF Knihovny jako průvodkyně 21. stoletím, mediální vzdělávání v knihovnách. 

„Informačních a datových toků je ve společnosti tolik, že je obtížné se v nich orientovat. Vlivem technologického vývoje jsou relevantní zprávy, ale zároveň i hoaxy a dezinformace, šířeny nebývalou rychlostí a z nejrůznějších zdrojů. Člověk je tak vystavován velkému množství mediálních obsahů a neustále musí posuzovat, jestli jde o kvalitní sdělení, či nikoliv.

Schopnost porozumět obsahu a kriticky jej zhodnotit je dnes při nakládání s informacemi nezbytná. Takové schopnosti práce s mediálními obsahy ale napříč společností do značné míry chybí. Podle výzkumu společnosti STEM/MARK z roku 2018 jimi v uspokojivé míře disponuje jen čtvrtina dospělé populace.

Knihovny jsou významnými centry občanské společnosti, vzdělanosti a kultury celé řady obcí. Proto se v úzké spolupráci s knihovnami, jakožto regionálními centry vzdělanosti, pouštíme do posílení jejich vzdělávací a komunitní role. Cílem našeho programu je rozvíjet knihovny tak, aby byly aktivním a úběžníkem čtenářské, informační, digitální a zejména mediální gramotnosti.

Tímto programem chceme přispívat ke vzájemnému porozumění, růstu mediální gramotnosti a posilování místních komunit. Proto jsme napříč regiony rozhodli podporovat aktivity veřejných knihoven, které vnímáme jako významná místa celoživotního neformálního vzdělávání přispívající k rozvoji občanské společnosti.“

Nadace OSF, www.osf.cz

 

Za finanční podpory Nadace OSF pořádáme 9. ledna 2023 v 17.00 h webinář Kyberbezpečnost dětí v online prostoru. Stále jsou volná místa. Přihlášky na e-mailu adlerova@kkdvyskov.cz. Podrobnosti zde.

 

Již dnes vás můžeme pozvat na pokračování speciálního kurzu Mediální obezřetnost na internetu pro seniory.
Lektor Jan Řezníček, DiS. připravil čtyři lekce, které se budou konat 7., 14., 21. a 28. února 2023 od 9.15 h. v počítačové učebně KKD:

1. lekce Opakování: vyhledávání informací, ověřování zdrojů
2. lekce Jak bezpečně nakupovat na internetu: bezpečnost e-shopů a internetových plateb
3. lekce Jak používat Portál veřejné správy: využití portálu pro řešení složitých životních situací
4. lekce Jak správně komunikovat přes internet: e-mail a správa e-mailové schránky, videohovory, sociální sítě
Počet míst je omezen, proto je nutná předchozí přihláška ve studovně KKD (tel. 517 324 544, e-mail reznicek@kkdvyskov.cz).

Účast na obou akcích je zdarma.