Pojďme si zazpívat … po sto prvé

Zpěv je nejspíše nejpřirozenějším a nejrozšířenějším hudebním uměním. Je ho schopen prakticky každý jedinec, třeba i s nepatrným, nebo žádným nadáním. (Wikipedie)

Jste v permanentním napětí? Trpíte nedostatkem spánku? Máte problémy s dýcháním? Právě zpěv vám může pomoci k odbourávání negativních účinků špatného životního stylu! Zpívejte nahlas! Je prokázáno, že v rodinách, kde se zpívá, není tolik sporů a nedorozumění. Zpěv je velmi účinné antidepresivum, stejně tak jako pohyb nebo jakákoli tvořivá činnost.

Ve čtvrtek 7. září 2017 se v Knihovně Karla Dvořáčka ve Vyškově sešli po sto prvé příznivci zpívání a Pěveckého sboru Antonína Tučapského v čele s Ing. Janem Holzerem. Z videa se může zdát, že tomuto umění se dnes věnují již jen seniorky a senioři. Víme však, že v minulých letech si do knihovny přišly zazpívat jejich děti i vnoučata.

U příležitosti konání celostátní akce Týden knihoven 2017, který je letos věnován předškolním dětem a jejich rodičům, vás zveme ve čtvrtek 5. října 2017 v 16.30 h. na akci Pojďme si zazpívat aneb Zpívá celá rodina. Připravíme repertoár napříč všemi generacemi.

Těšíme se na vás!