Pojďme si zazpívat po sté

Stalo se již příjemnou tradicí, že každý první čtvrtek v měsíci se rozléhají budovou knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově tóny hudby. Milovníci zpívání pro radost si zvykli na pravidelné setkávání a společný zpěv se členy Vyškovského smíšeného pěveckého sboru Antonína Tučapského.

Ve čtvrtek 1. června 2017 dospěl pořad Pojďme si zazpívat ke stému pokračování. Za desetileté trvání jej navštívilo více než 4 600 „zpěváků“.

Poděkování patří všem, kteří se na pořádání akce po celá léta podíleli. Jsou to členové Vyškovského smíšeného pěveckého sboru Antonína Tučapského, pravidelní hosté Ing. František Havíř, Jan Haubr a Ing. František Vlček.

Největší díky a hlavní zásluha patří Ing. Janu Holzerovi. Bez jeho širokého hudebního záběru, znalostí, obětavosti a ochoty ve svém volnu udělat něco druhým pro radost by setkávání nebylo možné realizovat.

Další „Zpívání“ se uskuteční po prázdninové přestávce ve čtvrtek 7.září v 16.30 h. Jste zváni.

 

 

 

 

Fotogalerie


Pojďme si zazpívat po sté